IDÈ

Mange opplever teknikken i sitt møterom som en bremsekloss. Gang på gang dukker det opp hindringer med kabler, overganger, OS.er, formater og lignende. Det tar opp mye unødvendig tid og reduserer effektiviteten.

Fremtidens møterom krever samhandlingsmuligheter på alle plattformer. Det skal være mulig å dele, distribuere og dokumentere – og det skal være enkelt.

I Leteng satt vi som mål å produsere et møterom som fungerer. Et møbel med alle møteromsfunksjoner, som skulle være uavhengig av romplassering og vegger. Et samlingspunkt hvor det er enkelt å utveksle tanker og ideer der ingenting blir tapt – da alt lagres på samme sted.